PDA

View Full Version : Hỏi các công thức tính trong tam giác?gothiclong
13-04-2005, 11:30
Hi all!
Toi muốn hỏi các công thức tính trong tam giác,( lâu không đụng đến nên quên :) )
Tìm tọa các điểm chân đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến, điểm trung tâm, điểm trọng tâm, điểm trực tâm ... khi biết tọa độ 3 điểm A,B,C.
Bác nào nhớ thì biết dùm.( Đang cần để viết code...(>-<) )
Thanks! :)

bichduyen_nt
13-04-2005, 12:09
Bạn làm ơn bước chân ra nhà sách đi, kiếm quyển hình giải tích là có đầy đủ mà!!!
Duyên chỉ nhớ công thức dễ nhất là tìm tọa độ điểm trọng tâm, xG= (xA+xB+xC)/3, yG cũng tương tự, điểm trọng tâm cách đều 3 đỉnh mà !!!

Vinhie47
18-04-2005, 21:28
Bác tự tính đi, cũng nhanh thôi mà

lebinh
18-04-2005, 21:57
Công thức mà bạn bichduyen_nt nêu ra là đúng, nhưng trọng tâm đâu có cách đều ba đỉnh! Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác mới cách đều ba đỉnh chứ !
Các cuốn sách Hình Học Giải Tích sẽ không viết sẵn công thức của những điểm đặc biệt còn lại trong tam giác đâu. Để tìm tọa độ của trực tâm chẳng hạn, bạn phải làm theo các bước nêu trong sách, nghĩa là bạn phải viết vài chương trình con rồi mới có được tọa độ của trực tâm khi đã biết các đỉnh của tam giác. Tương tự cho các điểm còn lại.
Chúc thành công và ... KIÊN NHẪN.

whitepenguin
21-04-2005, 10:40
Thế mà cũng hỏi ,T__T

gothiclong
22-04-2005, 15:23
Bác nào biết điểm trung tâm của tam giác là giao của các đường gì không ? ( Trung tâm chứ không phải là trọng tâm đâu nhé)
???

sherlockhomes9
22-04-2005, 20:02
tôi không biết ,bạn thử nói xem

bete
22-04-2005, 20:32
điểm trung tâm của tam giác :

http://www.google.com/search?hl=en&q=center+of+triangle

-thân

quandh1990
10-12-2009, 21:13
bác nào biết công thức tinh trực tâm bảo em với

hoaithuongtrle
20-01-2010, 20:55
Công thức tính phân giác?

gabong9x
02-05-2010, 12:26
helu.........
chao moi nguoi
có ai biết công thức tính trọng tâm tam giac khi biết tọa độ 3 đỉnh k?


bao tui với

n2pvn
02-05-2010, 12:46
điểm trung tâm của tam giác :

http://www.google.com/search?hl=en&q=center+of+triangle

-thân

Bac đưa đường link như thế này làm sao mà ai tìm được.

onminh
02-05-2010, 15:07
Hi all!
Toi muốn hỏi các công thức tính trong tam giác,( lâu không đụng đến nên quên :) )
Tìm tọa các điểm chân đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến, điểm trung tâm, điểm trọng tâm, điểm trực tâm ... khi biết tọa độ 3 điểm A,B,C.
Bác nào nhớ thì biết dùm.( Đang cần để viết code...(>-<) )
Thanks! :)
Nó ở đây nè
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle