PDA

View Full Version : sách hay:bài tập thực hành AutoCAD 2004freewarez
15-06-2004, 22:54
cuốn này rất hay, bạn nào ở Hn ra VDC 292 Tây Sơn hoặc các hiệu sách lớn mua nhé.

Ngoài ra thây cuốn "JAVA tập 1" và "java tập 2" ấn bản dành cho SV của NXB Văn Hóa rất hay.

Thêm cuốn này "999 mẹo vặt trong cuộc sống gia đình" cho tất cả mọi người, chẳng liên quan gì đến IT nhưng mà khá hay.

freewarez
16-06-2004, 05:46
SERVER của mấy thằng cha bên VOZ nè, có rất nhiều thứ đấy anh em vào hunt nhé:
ftp://vcc-vietnam.serveftp.net
ftp://cptvn.serveftp.net


sử dụng các chương trình FTP client ví dụ: SmartFTP, FlashFXP, FTPVoyager.......truy cập vào hai server có địa chỉ trên bằng các thông tin cho trước như sau:

Usernam: voz
Password: voz

Lưu ý: Một số user nếu không vào được Server Fxp://CPTVN.SERVEFTP.NET thì phải tắt chế độ Passive FTP.... trong chương trình FTP client của mình (Do server chưa hỗ trợ)

saurieng83
06-05-2008, 10:31
cảm on các bạn nhiều!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

sao không hiện link vậy bạn?

htrungk3184
28-06-2008, 07:42
sao kô có link thì chúng down về sao đc đây hả bạn ơi

tung244
08-07-2008, 10:24
sao tui không thấy bài tập thực hành autoCad vậy? làm sao mà down được ! híc. bạn nào có gửi cho tui file bài tập nha!
Có lệnh autoCad thì gửi luôn cho tui cũng được ! Cám ơn :D !!!
Các lệnh tắt trong AutoCad: Các bạn có thể đọc và tham khảo nha! có thể là vẫn thiếu, mong các bạn thông cảm !:D
Các lệnh vẽ cơ bản AutoCad
Mở đầu

Để thực hiện các lệnh vẽ cơ bản chúng ta có 2 cách:
-Chọn qua menu draw trên thanh công cụ
-Gõ các lệnh vẽ để thực hiện
Để thực hiện nhanh bản vẽ, các bạn nên tập theo cách thứ 2: gõ các lệnh vẽ.
Trong các bài giới thiệu ở đây, chúng tôi cũng chủ yếu giới thiệu theo cách thứ 2 để các bạn nhớ được lệnh vẽ và một số các tùy chọn của nó.
Các tùy chọn trong dấu [....] tại dòng nhắc lệnh ta có thể gõ chữ cái đầu tiên được viết hoa để thực hiện tùy chọn đó. Ví dụ:

Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
Muốn chọn angle bạn gõ a
Muốn chọn center thì bạn phải gõ ce (vì trong dòng nhắc trên ce được viết hoa CEnter chứ không phải là Center)
Muốn chọn close thì bạn phải gõ CL
Mặc định của lệnh là: Specify endpoint of arc

Specify starting half-width <0.0000>:
Giá trị hiện thời được đặt trong dấu <>. Ở đây là 0.0000

Sau khi gõ các lệnh ta nhấn phím dấu cách hoặc Enter để thực hiện lệnh (thường dùng phím dấu cách). Như vậy, rõ ràng trong 1 dòng lệnh sẽ không có dấu cách.
Chúng ta sẽ dùng tiếng Anh.
---------------------------------------------
Vẽ đoạn thẳng:
Lệnh: Line
Gõ:Line hoặc L(chữ hoa hay thường đều được)
Các tùy chọn theo trình tự vẽ:
Tại dòng nhắc "specify first point"(nhập điểm đầu tiên):
-Chọn điểm hoặc gõ tọa độ điểm đầu
-Nếu ta nhấn dấu cách hoặc enter ngay thì ACAD sẽ lấy tọa độ điểm cuối cùng nhất để bắt đầu line.
Tại dòng nhắc "specity next point or [Undo]":
-Chọn điểm tiếp theo hoặc gõ tọa độ điểm tiếp theo
-gõ u: hủy bỏ một phân đoạn vừa vẽ
Tại dòng nhắc "specify next point or [Close/Undo]":
-Chọn điểm tiếp theo hoặc gõ tọa độ điểm tiếp theo
-gõ u: hủy bỏ một phân đoạn vừa vẽ
-gõ c: close để đóng kín line (nối với điểm đầu)
Vẽ đường tròn:
Lệnh: Circle
Gõ:Circle hoặc c
Sau khi gõ lệnh c Chúng ta có các cách vẽ:
-Tọa độ tâm + bán kính hoặc đường kính: --> nhập tọa độ tâm --> nhập bán kính (hoặc gõ d --> nhập đường kính)
-Qua 3 điểm:-->gõ 3P --> nhập tọa độ hoặc truy bắt 3 điểm trên đường tròn.
-Qua 2 điểm + bán kính hoặc đường kính:-->gõ 2P -->nhập tọa độ hoặc truy bắt điểm 1 --> nhập tọa độ hoặc truy bắt điểm 2--> nhập bán kính (hoặc gõ d --> nhập đường kính)
-TTr: đường tròn tiếp xúc với 2 đường khác + bán kính hoặc đường kính: --> gõ ttr --> chọn đường tiếp xúc 1(có thể đường thẳng hoặc đường cong) -->chọn đường tiếp xúc 2 --> nhập bán kinh (hoặc gõ d --> nhập đường kính).

Ví dụ: vẽ đường tròn đường kính 60 qua 2 điểm bất kì
mỗi dòng 1 lệnh
-c
-chọn 1 điểm bất kì
-chọn điểm bất kì thứ 2
-d (hoặc có thể nhập bán kinh 30 luôn)
-60
Vẽ cung tròn:
Lệnh: Arc
Gõ:Arc hoặc A
Cung tròn thường được vẽ theo chiều dương tức là ngược chiều kim đồng hồ.
Chúng ta có các cách vẽ:
*Qua 3 điểm đầu, giữa và cuối:
Thực hiện lệnh theo hướng dẫn dưới đây

-Command: a
-ARC Specify start point of arc or [CEnter]: (chọn điểm đầu bằng chuột, hoặc truy bắt điểm hoặc nhập tọa độ)
-Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:(chọn điểm giữa bằng chuột, hoặc truy bắt điểm hoặc nhập tọa độ)
-Specify end point of arc:(chọn điểm cuối bằng chuột, hoặc truy bắt điểm hoặc nhập tọa độ)

*Qua điểm đầu, tâm, điểm cuối:
Thực hiện theo các bước sau:

-Command: arc
-Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập điểm đầu)
-Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn sử dụng center arc)
-Specify center point of arc: (Nhập tọa độ tâm cung tròn)
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:(Nhập tọa độ điểm cuối)

Chú ý: Cung tròn được vẽ theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) từ điểm đầu đến điểm cuối.
Trong cách vẽ này, điểm cuối không nhất thiết phải thuộc cung tròn. cung tròn sẽ được cắt tại điểm giao giữa cung tròn và đường nối "tâm_điểm cuối".

*Qua điểm đầu, tâm và góc ở tâm:
Thực hiện theo các bước sau:

-Command: arc
-Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập tọa độ điểm đầu)
-Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn sử dụng center arc)
-Specify center point of arc:(Nhập tọa độ tâm cung tròn)
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a (gõ a để chọn sử dụng angle)
-Specify included angle: (Nhập góc ở tâm của cung tròn).

Chú ý: Nhập giá trị góc âm thì cung tròn sẽ được vẽ theo chiều kim đồng hồ(theo chiều âm)
Nhập giá trị góc dương thì cung tròn sẽ được vẽ ngược chiều kim đồng hồ(theo chiều dương)

*Điểm đầu, tâm và chiều dài dây cung:

-Command: arc
-Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập tọa độ điểm đầu)
-Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn sử dụng center arc)
-Specify center point of arc: (Nhập tọa độ tâm cung tròn)
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L (gõ L để chọn sử dụng chord Length - chiều dài dây cung)
-Specify length of chord: (Nhập chiều dài dây cung)

*Điểm đầu, điểm cuối và góc ở tâm
*Điểm đầu, điểm cuối và hướng tiếp tuyến của cung tròn tại điểm đầu
*Điểm đầu, điểm cuối và bán kính:
Thực hiện theo thứ tự sau:

-Command: arc
-Specify start point of arc or [CEnter]: (Nhập điểm đầu)
-Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: e (gõ e để chọn sử dụng end point-điểm cuối)
-Specify end point of arc:(Nhập điểm cuối)
-Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d( gõ A để chọn góc ở tâm, gõ D để chọn hướng tiếp tuyến của cung tại điểm đầu, gõ R để chọn nhập bán kính, ở đây tôi chọn D)
-Specify tangent direction for the start point of arc: (Tùy theo lựa chọn ở trên mà ta nhập: góc ở tâm, hướng tiếp tuyến của cung tại điểm đầu hoặc bán kính. Ở đây tôi chọn hướng tiếp tuyến).

*Tâm, điểm đầu và điểm cuối
*Tâm, điểm đầu và góc ở tâm
*Tâm, điểm đầu và chiều dài dây cung:

Thực hiện theo thứ tự sau:

-Command: arc
-Specify start point of arc or [CEnter]: ce (gõ CE để chọn nhập tọa độ tâm cung)
-Specify center point of arc: (Nhập tọa độ tâm cung tròn)
-Specify start point of arc: (Nhập tọa độ điểm đầu)
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A (Nhập ngay tọa độ điểm cuối kết thúc lệnh hoặc gõ A để chọn nhập góc ở tâm, gõ L để chọn nhập chiều dài dây cung. Ở đây tôi chọn nhập góc ở tâm).
-Specify included angle: (Tùy theo tùy chọn ở trên mà nhập góc ở tâm hoặc chiều dài dây cung. Ở đây tôi phải nhập góc ở tâm).

Chú ý:
Nếu ta vừa vẽ xong đoạn thẳng line (hoặc một cung tròn), sau đó sử dụng lệnh arc để vẽ cung tròn tiếp theo, nếu tại dòng lệnh nhắc đầu tiên của lệnh arc này, ta nhấn enter ngay thì cung tròn sẽ tiếp tuyến với đường được vẽ trước đó.

Thông thường vẽ cung tròn rất phức tạp nên trong bản vẽ ta thường sử dụng lệnh vẽ đường tròn và dùng các lệnh Trim và break để xén các đoạn không cần thiết.
Vẽ đa tuyến Pline:
Lệnh gõ: Pline hoặc pl


Lệnh Pline thực hiện nhiều chức năng hơn lệnh Line với những đặc điểm nổi bật sau:
-Lệnh Pline tạo các đối tượng có chiều rộng(width), còn lệnh line thì không
-Các phân đoạn Pline liên kết thành một đối tượng duy nhất, còn lệnh line thì các phân đoạn là các đối tượng đơn.
-Lệnh Pline tạo nên các phân đoạn là các đoạn thẳng hoặc các cung tròn.

1. Chế độ vẽ đoạn thẳng:

-Command: pl
PLINE
-Specify start point: (chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm đầu)
Current line-width is 0.0000 (thông báo cho biết chiều rộng hiện giờ của pline =0)
-Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:(lựa chọn tọa độ, truy bắt điểm kế tiếp hoặc dùng các lựa chọn).

*Các lựa chọn:
-Close: Đóng pline bởi đoạn thẳng nối với điểm đầu (gõ C)
-Halfwidth: Nhập nửa chiều rộng phân đoạn sắp vẽ.Gõ h Sẽ có các dòng lệnh:
Specify starting half-width <0.0000>: 10 (nhập giá trị nửa chiều rộng tại điểm đầu của phân đoạn ở đây tôi chọn 10)
Specify ending half-width <10.0000>: 5 (Nhập giá trị nửa chiều rộng tại điểm cuối của phân đoạn, ở đây tôi chọn 5)
-Width:Định chiều rộng của phân đoạn sắp vẽ, gõ w cũng giống như halfwidth, nhưng ở đây ta nhập cả chiều rộng chứ không chỉ là nửa chiều rộng như trước.
-Length: Vẽ tiếp phân đoạn có phương chiều như đoạn thẳng trước đó, gõ L nếu phân đoạn trước đó là cung tròn thì nó sẽ tiếp xúc với cung tròn. Khi lựa chọn sẽ có dòng lệnh
Length of line:(nhập chiều dài phân đoạn sắp vẽ).
-Undo: Hủy bỏ phân đoạn vừa vẽ, gõ u

2. Chế độ vẽ cung tròn.

-Command: pl
PLINE
-Specify start point:
Current line-width is 10.0000
-Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: gõ a để chọn chế độ vẽ cung tròn.
-Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Cách vẽ cung tròn trong Pline tương tự như lệnh vẽ arc, đôi chỗ đơn giản hơn, các bạn sẽ tự tìm hiểu trên máy tiếp.
Lệnh vẽ đường cong Spline
Lệnh gõ: spline hoặc spl

-Giới thiệu:
Lệnh Spline để tạo đường cong NURBS (non uniform rational bezier spline).
Đường Spline đi qua tất cả các điểm mà ta đã chọn, các điểm này gọi là control point
Ứng dụng để vẽ các đường đồng mức, mặt cắt ngang địa lí, các đường cong thiết kế khung sường ôtô, máy bay....Tất nhiên có cả hình dạng đáy sông cho công trình cầu
Spline có thể được tạo bằng cách khác nữa là làm trơn pline bằng lệnh splinedit

Ưu điểm:
-Spline được tạo bằng phương pháp nội suy đi qua các điểm control point.
-Được hiệu chỉnh dễ dàng bằng lệnh Splinedit và bằng GRIPS. Các điểm định nghĩa vẫn được giữ lại sau khi sửa, trong khi đó các điểm định nghĩa của pline sẽ mất đi nếu được làm trơn bằng pedit.
-Bản vẽ chứa Spline có dung lượng bé hơn bản vẽ chứa pline làm trơn.

Vẽ Spline:

Vẽ spline cần nhập hàng loạt tọa độ các điểm mà spline sẽ đi qua. Nếu Spline mở (điểm đầu không trùng điểm cuối) thì ta sẽ phải xác định thêm đường tiếp tuyến tại điểm đầu và điểm cuối.
Thường ta sẽ chuẩn bị để nhập hàng loạt tọa độ các điểm trên bản vẽ cho nhanh.

-Command: spl
SPLINE
-Specify first point or [Object]: (chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm đầu, gõ o để chọn tùy chọn object)
-Specify next point:(chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm kế tiếp)
-Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:(chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm kế tiếp) gõ C để đóng spline với điểm đầu, gõ F để chọn tùy chọn Fit tolerance.
-Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:gõ phím dấu cách hoặc enter ngay không nhập điểm nữa thì sẽ chuyển sang phần nhập tiếp tuyến cho điểm đầu và cuối.
-Specify start tangent: tiếp tuyến tại điểm đầu
-Specify end tangent: tiếp tuyến tại điểm cuối

Các tùy chọn:
-Lựa chọn Object dùng để chuyển đường pline đã được làm trơn bằng lệnh pedit thành đường spline.
-Lựa chọn Fit tolerance: Khi giá trị này khác 0 thì đường cong sẽ được kéo xa ra các điểm control point để đường cong mịn hơn. Nếu giá trị này bằng 0 thì đường spline sẽ đi qua các điểm control point.

Ta có thể tạo các script file và nhập tọa độ các điểm vào file này để khi vẽ spline sẽ nhanh hơn.Hi hi!!:D mình cũng chỉ đưa lên các phím cơ bản thôi! Các bạn có cái gì hay thì đưa lên nha! Anh em còn học hỏi !!!!!!!!!!:D

vansulich
08-07-2008, 10:34
hehehe đây chỉ là mấy lệnh cơ bản thôi
chứ thực tế còn phải dùng nhiều lắm
Nhất là các Lisp hỗ trợ mới vẽ nhanh được :D
Bên bọn mình làm vài cái đồ án thì trình CAD với cả Excel lên vài phần Level :D

tduong9009
19-09-2008, 09:25
ban co sach thuc hanh cac bai tap AutoCAD gui file cho minh voi! Email: tienduong9009@gmail.com Thanks!

shinichikuto
08-10-2008, 11:04
may Pro có tai lieu ve cac lenh AutoCad 2004 pót len cho anh em de

tiamosoc
22-10-2008, 16:35
Mình muốn thiết kế bản vẽ điện dùng CAD.Bạn nào có tài liệu hướng dẫn về vấn đề này thì cho mình xin nha.Nick mình: phamhanh1504@yahoo.com.vn
Thanks all ae!

0976329091
01-11-2008, 15:37
thank nhe'.tim` gio` moi' thay' cai' minh` can`

vinhad
14-12-2008, 13:02
ban nao co tai lieu ve au to cad cho minh xin nhe!
minh cam on . nick minh la hoanghon_2004k@ahoo.com.vn

tranvu_net
27-04-2009, 11:24
co ai co file cac lenh cua autocad ko goi cho minh voi, xin chan thanh cam on.

art_links
28-04-2009, 09:49
thanks...........................

hieucanh86
12-05-2009, 08:12
ai biết link nào down sách học autocard cho mình xin với nha. thank nhiều!

duyban11
11-06-2009, 11:58
Autocad là phần mềm vẽ cơ bản, nếu ai dùng nhiều Autocad sẽ thấy nó chỉ thay chiết thước kẻ bút trì, thay việc cầm bút bằng cầm chuột, thay vì phải bò lăn ra sàn nhà để vẽ nhưng bản vẽ Ao bằng ngồi ung dung trên nghế tựa mà vẽ.
Nếu mà bây giờ không có Autocad thi dân kỹ thuật không biết sẽ thế nào nhi??

tungpro_00
29-06-2009, 16:52
các bạn muốn download tài liệu học autocad thi vào :http://www.cadviet.com
tha ho ma chọn
đăng kí xong đăng nhập. nếu ai ko biết đăng ký thì dùng tạm cái nay đi
user:tap autocad
pass:tap autocad
nếu muốn tìm sách dạy photoshop thi vao http://www.dohoavn.net/
ai muốn hỏi gì thì liên hệ tớ qua email nhé :tung_daoduy2003@yahoo.com

the big boss
01-07-2009, 22:34
sách day autocad đây:
http://vn.myblog.yahoo.com/tung_daoduy2003/article?mid=3
cố gắng lên các bạn nhé
duyban11 bạn nên tìm hiểu sâu hơn về autocad
autocad có thể làm được nhiều điều hơn bạn nghĩ đấy

phung anh tuan
16-07-2009, 15:25
cảm ơn ca
ah cậu cho mình linh của bài tập thực hành cad 2d nhé néu cậu co gửi cho mình.m xin cảm ơn phunganhtuan08111986@gmail.com

conlocgio
20-08-2009, 10:47
ai co bai tap autocad thi gui cho minh nhe:conlocgio.gmail.com
thanks

duycoi178
30-08-2009, 10:13
thanhk nhieu nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

dathuonga
01-09-2009, 16:30
ai biết link nào down sách học autocard cho mình xin với nha. thank nhiều!

Link lay CAD 2D :http://www.mediafire.com/?sharekey=efa379a307fc3b641f8e0fff488e27e0e04e75f6 e8ebb871

the big boss
12-09-2009, 21:31
theo mình bạn nào muốn tìm bài tập cad thì cứ tìm vài bản vẽ (trong sách vẽ kĩ thuật có khối) là được
ví như mình học xây dựng thì cứ tìm mấy bản vẽ nhà cửa rồi bắt chiếc vẽ theo ,vẽ lâu dần thành quen ( đương nhiên phải đọc hiểu các lệnh cơ bản trước )
mấy cái bài tập thì cũng chỉ có vậy thôi
không tin thử ra hiệu sách biết ngay
cách học cad hay nhất là tìm ai đó biết vẽ chỉ dạy

canvaolem
13-09-2009, 11:55
ai có hoặc biết vẽ xe máy Wave RS bằng CAD 3D thì giúp mình với,mình đang rất cần nhưng mà không biết vẽ,không nhờ được ai vẽ cả.nếu ai có hoặc biết thì có thể liên hệ với mình qua nick yahoo được không. níck của mình là nguyenthehung_8x .rất cám ơn mọi người

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

ai có bản vẽ hoặc là biết vẽ xe máy Wave RS bằng CAD 3D thì giúp mình với,mình đang rất cần nhưng,thời hạn nộp bài sắp hết rùi mà không tìm được và cũng không nhờ được ai cả.Nếu có ai biết thì có thể giúp mình với,có thể liên hệ với mình qua nick yahoo nguyenthehung_8x hoặc là hung09071989@gmail.com được không? Rất cám ơn mọi người.Thank y

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

ai có bản vẽ hoặc là biết vẽ xe máy Wave RS bằng CAD 3D thì giúp mình với,mình đang rất cần nhưng,thời hạn nộp bài sắp hết rùi mà không tìm được và cũng không nhờ được ai cả.Nếu có ai biết thì có thể giúp mình với,có thể liên hệ với mình qua nick yahoo nguyenthehung_8x hoặc là hung09071989@gmail.com được không? Rất cám ơn mọi người.Thank y

nchinhlam
01-10-2009, 10:30
Mình bây giờ mới học auto cad nên chẳng biết đầu xuôi đuôi ngược như thế nào,bạn nào có sách hay chỉ dùm mình với nhé
Email: chinhlam.pro@gmail.com

dinhbaopc
09-11-2009, 08:07
cuốn này rất hay, bạn nào ở Hn ra VDC 292 Tây Sơn hoặc các hiệu sách lớn mua nhé.

Ngoài ra thây cuốn "JAVA tập 1" và "java tập 2" ấn bản dành cho SV của NXB Văn Hóa rất hay.

Thêm cuốn này "999 mẹo vặt trong cuộc sống gia đình" cho tất cả mọi người, chẳng liên quan gì đến IT nhưng mà khá hay.

Có link để download đâu, chơi nhau à

viet07c1b
24-11-2009, 23:13
chuc bạn hoòctootss.miÌnh ko có bt
http://www.mediafire.com/?mrkngoqddmh

manh123456
09-12-2009, 01:11
bạn có tuyển tập bài tập autocad nào không.gửi cho mình qua email: manhbkdn@gmail.com cái nhé.mình cảm ơn bạn nhiều!

MAI THANH HUNG
02-01-2010, 19:59
mình đang nhức đầu đây,mọi người cứu với
Mình dùng cad 2007 nhưng không hiểu sao hôm nay save as không dc.
Khi save as hiện lên dòng nhắc là save vào cad 2007 hay các version khá

anhhaizz
21-03-2010, 07:57
cám ơn moị người đã chia sẻ. Mình đang học Card và thấy nó rất thú vị. mong rằng tài liệu của mọi người sẽ giúp mình học tốt

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

cái này buồn cười nè.

quoccuong1408
09-05-2010, 23:51
rat vui dc lam quen moi nguoi

sheva201
11-05-2010, 16:01
cac ban bay cho minh it kinh nghiem ve autocad nhanh di ,ai biet tai lieu thuc hanh autocad 2004 thi gui cho minh voi >
mail: vantri@gmail.com.vn .
cam on cac ban!!!!

leduyht12
18-05-2010, 00:03
cac lenh nay van chua dc day du lam

brucelee_89
18-05-2010, 16:57
các bạn có tài liệu autocad 2004 phiên bản tiếng việt ko?cho minh xin nak? mìng đang cần wa'?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

cho mình xin link down nhé?thankyou nak?

tailieu097822679
14-09-2010, 16:03
sao ma may lan trc minh dang ky kho wa. thay dien dan viet cung rat hay , noi bat nhung khi down ve thi phai dang ky, dang ky roi vao chang thay ji ca. ngoai may nguoi pót bai len thi toan la tao lao ko ah

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

minh co tai lieu autocad2004 nhung post len ko dc. minh post nguon thoi nha http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-autocad-2004.72074.html

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

[QUOTE=tailieu097822679;2283667]sao ma may lan trc minh dang ky kho wa. thay dien dan viet cung rat hay , noi bat nhung khi down ve thi phai dang ky, dang ky roi vao chang thay ji ca. ngoai may nguoi pót bai len thi toan la tao lao ko ah

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

minh co tai lieu autocad2004 nhung post len ko dc. minh post nguon thoi nha [url]http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-autocad-2004.72074.html neu ai co bai tap thuc hanh cad thi post len jum nheminh dang can ma chua co

anhlaanh7979
04-04-2011, 15:44
dau sach dau.................?