PDA

View Full Version : Hoi cách gửi 1 câu thông báo tới 1 máy trong mạng LANNGUYEN THAI SON
11-05-2008, 08:12
minh` muốn gửi một câu thông bao' cho một người (tới một máy trong mạng lan)thi` phải làm thế nào.Không dùng yahoo.

silkroadpro
11-05-2008, 09:03
net send IP Câu_thông_báo

NGUYEN THAI SON
12-05-2008, 07:50
Bạn nói rõ hơn câu lênh ấy cho minh được không?Ban ơi...lam như thế nào và ở đâu ???thanks !

oldbaby
12-05-2008, 10:24
bạn vào start\run
gõ cmd, nhập vào net send IP thông_điệp
muốn biết thêm cú pháp lệnh gõ net /? hoặc net send /?
Chúc bạn thành công.

tqcuong
12-05-2008, 11:36
Vào start -> Run -> cmd

Câu lệnh: net send Ip Thông điệp

Để thực hiện được câu lệnh này trước tiên bạn phải bật dịch vụ messenger bằng cách click phải chuột vào biểu tượng My Computer trêm màn hình, chọn Manager, chọn services and applications sau đó chọn services rồi tìm đến dịch vụ messenger bật nó lên.

NGUYEN THAI SON
12-05-2008, 19:58
CÁC BÁC ƠI CÓ CÁCH KHÁC KHÔNG ?NẾU THEO CÁCH NÀY THI` CÁC MÁY KHÁC TRONG LAN CŨNG PHẢI VÀO " bật dịch vụ messenger bằng cách click phải chuột vào biểu tượng My Computer trêm màn hình, chọn Manager, chọn services and applications sau đó chọn services rồi tìm đến dịch vụ messenger bật nó lên. "
NHƯ THÉ THI` QUA' TỘI.MÌNH MUỐN ĐỂ TỰ NHIÊN,KHÔNG CAN THIỆP JI` TỚI CÁC MÁY KHÁC TRONG MẠNG LAN.MÀ CỨ TỪ MÁY MÌNH LÀ CÓ THỂ GỬI ĐƯỢC THÔNG ĐIỆP QUA CÁC MÁY LAN ĐÓ.CÓ CÁCH NÀO KHÔNG CÁC SƯ PHỤ !????
MÌNH HỞI THÊM Ý NỮA LÀ LỆNH NÀY CÓ BẮT BUỘC CÁC MÁY TRONG LAN PHẢI CHUNG MỘT WORKGROUP KHÔNG VÂY ?

khoabeo108
12-05-2008, 20:23
CÁC BÁC ƠI CÓ CÁCH KHÁC KHÔNG ?NẾU THEO CÁCH NÀY THI` CÁC MÁY KHÁC TRONG LAN CŨNG PHẢI VÀO " bật dịch vụ messenger bằng cách click phải chuột vào biểu tượng My Computer trêm màn hình, chọn Manager, chọn services and applications sau đó chọn services rồi tìm đến dịch vụ messenger bật nó lên. "
NHƯ THÉ THI` QUA' TỘI.MÌNH MUỐN ĐỂ TỰ NHIÊN,KHÔNG CAN THIỆP JI` TỚI CÁC MÁY KHÁC TRONG MẠNG LAN.MÀ CỨ TỪ MÁY MÌNH LÀ CÓ THỂ GỬI ĐƯỢC THÔNG ĐIỆP QUA CÁC MÁY LAN ĐÓ.CÓ CÁCH NÀO KHÔNG CÁC SƯ PHỤ !????
MÌNH HỞI THÊM Ý NỮA LÀ LỆNH NÀY CÓ BẮT BUỘC CÁC MÁY TRONG LAN PHẢI CHUNG MỘT WORKGROUP KHÔNG VÂY ?

Bạn có tài khoản gì trong hệ thống mạng LAN đó? Cấu hình mạng LAN là workgroup hay domain?

NGUYEN THAI SON
12-05-2008, 22:31
CÁi ĐÓ ThÌ CÓ Quan TrỌng Ji KhÔng Nhi ?? Ý MÌnh LÀ Mang Lan NhÀ MÌnh CÓ MẤy CÁi MÁy NỐi Mang VƠi Nhau (cÓ CẢ Intenret) NhƯng MÌnh ThÌ KhÔng DÙng Internet (yahoo,chat Chit) DỂ LiÊn LẠc VỚi MỌi NgƯỜi Qua CÁc MÁy ĐÓ.mÀ MÌnh MuỐn NgÔi Ở MÁy MÌnh GỬi ĐƯỢc ThÔng ĐiẸp NhỎ TỚi 1 MÁy KhÁc Trong Lan

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

các sư phụ đâu hết rồi.em up lên các sư phụ chỉ dẫn cho em đê ???

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Có lẽ là hết ý kiến về vấn đề này rồi chăng ???

hoang van mac
08-02-2009, 11:45
các bạn oi mình cũng làm thử nếtnd rồi nhưng không được ,ai làm được thì xin chỉ bảo cụ thể cho mình với ,cám ơn các bác

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

cho tôi xin hỏi cách gửi thông điệp trong mạng Lan với,tôi làm theo hướng dẫn của giảng viên trường nhưng không được