PDA

View Full Version : [Q] làm thế nào để download nhanh hơnhi_friends
12-05-2003, 15:26
Chào các bạn, mình có 1 vấn đề rất phức tạp với mình nhưng đơn giản vô cùng với các bạn, mình không biết cách nào để download trên net xuống nhanh hơn và nếu đang download mà dừng nữa chừng thì lần sau vô làm vẫn có thể tiếp tục được, mong được các bạn chỉ giáo. Thanks vô cùng :)

vnebiz
12-05-2003, 20:12
Chào bạn,
Vấn đề bạn đặt ra thì ai cũng đau đầu, tuy nhiên ban có thể dùng chương trình: Download Accelerate, Flash Get, ....
Bạn hãy truy cập vào site www.download.com mà tìm các chương trình này. Nếu không bạn hãy ra các hàng CD mà mua đĩa Lê Hoàn có hết ngay mà.

Chúc bạn đỡ đau đầu nhé

hi_friends
13-05-2003, 08:43
Chào Vnebiz, rất cám ơn lời trả lời của bạn, mỉnh sẽ ra Lê Hoàn mua vậy. Bye