PDA

View Full Version : Moi nguoi oi, co ai thich hoc tieng Anh online tren mang ko, vao site nay nhepv_alphah
05-04-2003, 13:14
http://www.ccc.commnet.edu/grammar/

Site nay de hoc English + tu kiem tra trinh do cua minh truc tuyen, tuyet hay. Chuc moi nguoi vui. Have fun !!!;)

tonylee
11-04-2003, 20:31
Chao cac ban dang hoc English tren mang , ban co thay minh tien bo nhieu ko vay?co bi quyet gi chi minh nha!

tieuquaydelhi
12-04-2003, 10:34
Vậy thêm một trang nữa nha.
http://www.englishtown.com
chúc các bạn càng ngày càng yêu thích môn này.

pv_alphah
12-04-2003, 16:07
Thuc ra hoc TA ko co gi kho dau ban, chi can cham chi la duoc.
Minh dang hoc o Apollo, noi nay chac cac ban cung bit, gan nhu 100% la giao vien nguoi ban xu day, ho day khac giao vien VN. Neu ban dang hoc TA do nguoi minh day, ban se thay mot dieu la giao vien minh qua chu trong toi ngu phap, hau nhu chi hoc ngu phap, thuc hanh cac ki nang noi, viet rat it. Neu co dieu kien, ban nen vao hoc tai cac trung tam TA nhu Apollo, Language Link, Oxford, Unesco ( tat nhien la trong nuoc minh rui ) etc. Hoac neu chua co dieu kien thi ban co the hoc theo mot so phuong phap sau ( day la cach hoc cua minh, neu ban cam thay ko on o dau, cu gop y voi minh ) , mong cac ban se hoc TA that tot, vi du sao sau nay khi ra lam ban cung phai can co bang ngoai ngu ma.

Trong phan dau tien minh se gioi thieu ve mot so cach hoc tu moi sao cho hieu qua nhat, hay yen tam di, cac cach nay da duoc thu nghiem va dung rat nhieu lan, perfect !!! :

Doi voi minh, cach hoc tu moi hieu qua nhat la : hoc o bat cu dau co the. Noi nhu vay tuc la, khi ban doc mot bai bao ( Bao nuoc ngoai cang tot ) ve mot chu de ma ban thich, ban se gap nhung tu moi, dung ngai tra tu dien, hay mang no ra ngay ! Hay tra xem nghia cua no la gi, roi co gang luu no vao trong bo nho cua minh, cach nho hay nhat la hay tu dat mot cau tieng Anh chua tu do, mot cau don gian thoi, no se giup ban nho rat lau, tin minh di, khi dat tu vao mot hoan canh phu hop thi bao gio cung de nho rat nhieu. Nao, bay gio khi xem phim giai tri, ban se chon bo phim nhu the nao, phim dich suong thoi a', ko dc, nen chon phim song ngu ( phu de tieng Anh + tieng Viet ), loi ich cua nhung bo phim nay la se giup ban nang cao von tu vung pho thong len rat rat nhieu, do la tieng Anh giao tiep, neu co the hay tua di tua lai nhung doan co chua cac cau thanh ngu, cam than etc. Ban cung co the hoc duoc kha nhieu tu lo'ng khi xem phim day, hay chu y nhe, thu vi lam;) Ban thich nghe nhac quoc te u , wa' o^?n, nhung tu bi gio, khi nghe mot bai hat nao do ban thich, hay co gang tim cach hieu y nghia cua bai hat do, tat nhien de lam dc dieu nay thi ko con cach nao khac la phai tra tu dien, nhung no problem, thuong nhung tu trong bai hat rat de nho, vi chung da dc dat trong cau hat rui, ban chi can hat, va nho cau hat do, the la o^?n, minh thi tieng Anh cung nhiu nhiu rui, va kinh nghiem la khi thay mot cau trong bai nao do "quen quen", hay co gang nho lai ... cau hat ma ban da hat co chua tu hoac ngu trong bai thi, no se giup ban duoc nhieu viec lam, minh da tung lam nhiu nhu vay thay rat co hieu qua. Ok, ban da tung choi tro o chu chua, minh dang noi ve o chu TA, very kool, choi tro o chu se giup cho ban nang cao von tu len rat nhanh, no con giup ban tang kha nang phan doan va su hieu biet xung quanh tu ma ban dang tim, hay tim nhung bai bao, nhung muc co tro o chu, cach choi de ko bi buon ngu ma van hieu qua la choi hai nguoi or more, boi nhieu nguoi tuc la co nhieu cai dau de tu duy hon, se tim ra tu do nhanh hon, va ban hay luu y cach ma nhung nguoi cung tham gia doan dc tu nhe', hay hoi ho xem lam sao lai doan dc ra tu do, co the cau tra loi cua ho se giup ban lien he voi hoan canh sinh ra tu moi do, thuong la rat de nho, boi vay hay co gang nho nhung tu moi do ngay.
Con kha nhieu cach de hoc tu moi, minh moi chi dua ra mot vai cach co ban va ua chuong nhat ( doi voi minh ;) ) , neu ban co nhung cach khac hay hon, hay post len de moi nguoi cung tham khao. Nhung co mot dieu minh xin luu y la khi hoc tu moi tuyet doi ko dung cach nay : lay tu dien ra, moi hom hoc mot tu, hoc bang cach viet di viet lai tu moi do, umm, cach nay ko on dau ban, boi nhu vay ban se ko bao gio hoc het dc so tu moi trong tu dien, ma trong khi do ko phai ko it so tu moi trong tu dien thuoc loai tu it pho bien, vay ta hoc chung de lam gi phai ko, hoc nhu vay se rat chong chan, hmm, minh chua thay ai du quyet tam den may ma hoc theo kieu do qua 2 tuan dau, tom lai la ko hieu qua, va mat thoi gian vo ich.
Chuc cac ban hoc tu moi voi toc do ngay hom nay nhanh hon hom qua, ngay mai nhanh hon hom nay va cu the cu the nhe'. Neu ai co gop y gi hay hay, xin chi giao, minh se linh hoi.

Minh se post tiep phan 2 ve cach hoc lam sao de nang cao kha nang nghe noi, kha nang nay quan trong lam day. Hen gap lai. Have fun !!!!!!!!!

DinhMai
17-04-2003, 13:24
Hi ddth,
Mình rất muốn ddth giới thiệu cho mình một cuốn sách về môn trí tuệ nhân tạo. mình rãt thích môn đó. mình cám ơn nhiều.

haizapo
19-04-2003, 19:14
Xin lỗi cho phép mình nói Tiếng Việt. Dây là forum For English mà tại sao các bạn lại Post bài bằng Tiếng Việt, mình thật sự không hiểu.

NewLove1986
20-04-2003, 18:05
Xin lỗi, cho hỏi thăm nhé, mình đã từng vào một trang web là ENGLISH.COM, nhưng nó lại require mật mã, không cách nào gia nhập được, có cách nào không? Các bạn giúp mình với...

tiger2003
20-04-2003, 20:22
This forum is dedicated only for English learner. If all of you really want to improve your english skills, please write in English.

So you know the very simple way to improve your english is go to this forum and write everything in your mind in English. I see many people posting their thought here but only in Vietnamese and talk a lot about how to learn effectively. That's funny ???

Again, Everyone remember to write in English

dreamboy812002
20-04-2003, 20:23
Bài viết được gửi bởi pv_alphah
http://www.ccc.commnet.edu/grammar/

yeah, this is English forum, so let's speak in English. There's a mistake in the link pv_alpha showed, I couldn't connect to that site ?! Any correction or suggestion ? :)

doctorghost113
25-05-2003, 18:05
do you try again ? I think you should try again ...because I connected to that site (www.ccc.commnet.edu/grammar/index.htm ) . It's a cool link.

word06
17-06-2003, 17:12
I want to learn english, aber my english is not good
I can not read nhieu bai, cac ban thinh thoang co the viet bang tieng viet xen vao duoc khong :)

crushyl
18-06-2003, 09:01
<font color=003366>Tui la` newb thui nen khong da'm phat ngon bua bai. Da co' ai vao trang<u> <b>learnenglish.com</b></u> cua British Council chua? Neu ai la` hoc vien BC thi` co' the vao ca Global Village cua no'. Hay phet! Chao ba` con nha!! :) </font>

word06
18-06-2003, 15:06
What do you talk Web?
ban co the noi ro hon cho minh trang web fi vay

Akhi
26-06-2003, 20:48
Ky la thay. Hoc tieng Anh gi ma toan viet tieng viet. How can you improve English as you speak Vietnamese all the time?.

anhdo
27-06-2003, 10:55
I 'm quite good at Grammars but not Vocabularies,can u plsz help me????

hoa cỏ bay
08-12-2003, 14:14
Dau co vao duoc dau Thread ui...
Minh ko dang ki duoc...
Phai co the credit ma

5 or not
09-12-2003, 00:22
I don't think learning English online which you need to pay much money isn't a good idea (just my idea). when you 're learning, some word you don't know then what you can do. you can say that 'i use a dictionary', so why don't you learn it by reading an English book which can help you learn many things (also study skills). 'I think so'

thair9
10-12-2003, 14:25
all rubbish! all arguement! what's funny!

Bigmountain
11-12-2003, 08:41
Who help me please ? My work very bysy that my English badly, so I can't translate this under. Thank you for your help.
Chóng ta biÕt r»ng tr¸i ®Êt quay xung quanh mÆt trêi vµ mÆt tr¨ng quay xung quanh tr¸i ®Êt. Ngoµi ra, cßn cã mét lo¹i vËt thÓ kh¸c còng quay xung quanh mÆt trêi nh­ tr¸i ®Êt. TÊt c nh÷ng lo¹i vËt thÓ nµy, kÓ c tr¸i ®Êt ®Òu ®­îc gäi lµ hµnh tinh cña mÆt trêi. MÆt tr¨ng ®­îc gäi lµ vÖ tinh cña tr¸i ®Êt v× nã d­êng nh­ bÞ cét chÆt vµo tr¸i ®Êt b»ng mét sîi d©y v« h×nh. C¸c hµnh tinh kh¸c còng cã vÖ tinh cña chóng, vµ cïng víi mÆt trêi, tÊt c t¹o thµnh mét gia ®×nh h¹nh phóc. §ã lµ hÖ mÆt trêi trong ®ã mÆt trêi chÝnh lµ ng­êi cha.
Ban ®ªm, chóng ta vÉn nh×n thÊy hµng ngµn ng«i sao trªn trêi. ChØ cã mét sè Ýt lµ hµnh tinh vµ thùc sù chóng kh«ng phi lµ sao. LiÖu cã thÓ ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ sao, ®©u lµ hµnh tinh kh«ng? Hµnh tinh, còng nh­ tr¸i ®Êt cña chóng ta, thùc sù lµ rÊt nhá so víi sao, nh­ng trªn bÇu trêi tr«ng chóng lín hn bëi v× chóng t­ng ®èi gÇn chóng ta. Nh­ng ®Ó ph©n biÖt mét c¸ch chÝnh x¸c hn ta phi quan s¸t xem chóng cã lÊp l¸nh hay kh«ng. Sao th× lÊp l¸nh, cßn hµnh tinh th× kh«ng. §ã lµ v× hµnh tinh chØ s¸ng lªn khi cã ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo. Ta thÊy chóng s¸ng lµ v× lý do ®ã. C¸c ng«i sao, còng nh­ mÆt trêi, tù ph¸t s¸ng, v× chóng nã rÊt nãng vµ ®ang bèc ch¸y. Thùc ra mÆt trêi còng chØ lµ mét ng«i sao, cã ®iÒu nã tr«ng to nh­ mét qu cÇu löa khæng lå, lµ v× nã n»m gÇn chóng ta mµ th«i.
VËy lµ tr¸i ®Êt cña chóng ta thuéc hÖ mÆt trêi. Ng­êi ta vÉn nghÜ tr¸i ®Êt cña chóng ta rÊt lín, vµ qu thùc nã rÊt lín nÕu ®em so víi nh÷ng con ng­êi bÐ nhá cña chóng ta. §Ó ®i tõ phÇn nµy ®Õn phÇn kia cña tr¸i ®Êt, dï tµu ho hay tµu thñy cã ch¹y nhanh ®Õn mÊy th× còng mÊt hµng tuÇn, hµng th¸ng. MÆc dï ®èi víi chóng ta tr¸i ®Êt lín ®Õn nh­ vËy, nh­ng ch¼ng qua nã còng chØ lµ h¹t bôi l l÷ng trong vò trô bao la. MÆt trêi c¸ch chóng ta hµng tû kil«mÐt cßn c¸c ng«i sao kh¸c th× ë xa hn nhiÒu

thair9
11-12-2003, 09:24
bác viết cái gì tui chả thấy gì hết.viết lại k dấu dùm tui di!

Bigmountain
12-12-2003, 21:36
[QUOTE=Bigmountain]Who help me please ? My work very bysy that my English badly, so I can't translate this under. Thank you for your help.
Chung ta biet rang Trai Dat quay xung quanh Mat Troi va Mat trang quay xung quanh Trai Dat. Ngoai ra, con mot loai vat the khac cung quay xung quanh Mat Troi giong nhu Trai Dat. Tat ca nhung vat the nay, ke ca Trai Dat,deu duoc goi la hanh tinh cua Mat Troi. Mat Trang duoc goi la ve tinh cua Trai Dat vi no duong nhu bi cot chat vao Trai Dat bang mot soi day vo hinh. Cac hanh tinh khac cung co ve tinh cua chung, va cung voi Mat Troi, tat ca tao thanh mot gia dinh hanh phuc. Do la he Mat Troi, trong do mat troi chinh la nguoi Cha.
Ban dem, chung ta van nhin thay hang ngan ngoi sao tren troi. Chi co mot so it la hanh tinh va thuc su chung khong phai la sao. Lieu co the phan biet dau la sao, dau la hanh tinh khong? Hanh tinh, cung nhu Trai Dat cua chung ta, thuc ra rat nho so voi sao, nhung tren bau troi trong chung lon hon boi vi chung tuong doi gan chung ta. Mat Trang chang han, thuc ra chi la mot dua be con trong dai gia dinh he Mat Troi, the ma trong no to den nhu vay, vi no rat gan chung ta.Nhung de phan biet mot cach ching xac hon ta phai quan sat xem chung co lap lanh hay khong. Sao thi lap lanh, con hanh tinh thi khong. Do la vi hanh tinh chi sang len khi co anh sang mat troi chieu vao. Ta thay chung sang la vi ly do do. Cac ngoi sao, cung nhu Mat Troi, tu phat sang,vi chung rat nong va dang boc chay, Thuc ra Mat Troi cung chi la mot ngoi sao, co dieu no trong nhu mot qua cau lua khong lo, la vi no nam gan chung ta ma thoi.
Vay la Trai Dat cua chung ta thuoc he mat troi. Nguoi ta van nghi Trai Dat cua chung ta rat lon, va qua thuc noi rat lon neu dem so voi nhung con nguoi be nho nhu chung ta.De di tu phan nay den phan kia cua Trai Dat, du tau hoa hay tau thuy co chay nhanh den may thi cung phai mat hang tuan, hang thang. Mac du doi voi chung ta Trai Dat lon den nhu vay, nhung chang qua no cung chi la hat bui lo lung trong Vu Tru bao la. Mat Troi cach chung ta hang ty kilomet con cac ngoi sao khac thi o xa hon nhieu.

closeyoureyes
16-12-2003, 08:44
Cho tớ góp ý chút xíu nha. Những người kém tiếng Anh thì mới phải học thêm cho khá hơn. Nên đương nhiên trong room này phải trình bày bằng tiếng Việt nhiều hơn rồi. Còn nếu các bạn giỏi hơn có ý giúp đỡ cũng nên trình bày bằng tiếng Việt cho bà con hiểu. Việc học tiếng Anh đã có ở các chương trình, các trang Web khác rồi. ở đây đề nghĩ bà con trao đổi bằng tiếng Việt cho dễ hiểu nha.

assault
16-12-2003, 20:57
Because you spent all time on grammar and you did'nt have little for newwords.
Be fun

assault
16-12-2003, 21:00
Funny, this topic need a mod.

gaby
17-12-2003, 10:24
Học tiếng Anh online có hỗ trợ gì cho việc rèn luyện speaking skỉll ko ?

miaka
17-12-2003, 17:46
come here : www.svduhoc.org

So Lo
23-12-2003, 11:33
xin lỗi, tui có đọc mấy bài trong đây, mắc cười wá..........
tui ko biết ở đây có cho phép viết tiếng việt kô, nếu kô thì xin lỗi vậy.
Nhưng tui nghĩ, nếu muốn đóng góp cho nhau học hỏi thì cứ cho viết tiếng việt.Ai viết tiếng anh thì viết.
Đã vào điễn đàn này đâu phải ai cũng có khả năng tiếng anh tốt đâu?
nếu đã giỏi rồi thì còn phải học hỏi làm gì?
Cám ơn các bạn. tui nói như vạy là mục đích đóng góp, nếu kô phải thành thật xin lỗi

longnguyen
06-01-2004, 17:04
I agree with tiger2003 that we should discuss in Eng as much as posible. May I and someone are not good in English, but we don't need to write Eng exactly 100 percent if we can't. We will try to learn and practice day by day for improving our skills.

Someone in starting is the same, certainly we will have make some mistakes, but if we learn hard and don't afraid to express my idea, we will better not in a long time.

The nhung cung khong can qua khat khe la chi viet Eng thoi, vi khong phai ai cung co the viet duoc nhieu bang Eng, vi khi do nguoi viet lai khong the dien dat duoc het y cua minh moi nguoi trong room. Nen chung ta co gang dung Eng nhieu thoi, con khi nao khong the co duoc nua thi ... Vietnamese thoi.

Vai loi dong gop.

Thank alot,

longnguyen

lửa_lạnh
26-01-2004, 15:22
hic các bác ơi nhưng nếu em kém tắm nhưng vẫn muốn học hỏi thì viết toàn tiếng anh em hỉu sao nổi?????????/

So Lo
04-02-2004, 07:38
hehhe, vậy đề nghị viết Song ngữ anh việt, ai good english thì please write by two langguages ! ok?
So, everybody can understand clearly..........
Woa, it's a long time i don't use English.....
And it's a way we can help someone who not good in English...(Have me too...heheh)

myhauvuong
04-02-2004, 19:53
Hi.I'm glad to meet all of you in our fourm. I have some address to help you learn english online. I think it's good for you.
http://www.englishclub.com
http://www.englishpage.com
http://www.grammarbook.com

I have a file "word document" about "grammar TOEFL" . If anybody need i will send it to u. Please contact with me at lucky_toevnn@yahoo.co.uk
Good luck at your English study. BYE

Memphisto
05-02-2004, 20:29
anhdo !
u can buy some vocabulary books eg:
vocabulary in use (intermediate_advanced)
.................................................
Picture_Dictionary(tu dien bang hinh anh)
Anhdo!
can u show me how to attache an icon into an article as u

vitduc
06-02-2004, 07:31
Because you learn English from Vietnamese teacher so it makes your English become too complicated

lame
06-02-2004, 16:06
englishpage.com has lots of test for us.Let's try it

missy
14-03-2004, 01:31
Why do you use both of them, English and Vietnamese ?
Vậy tại sao các bạn không dung cả 2 thứ tiếng ?

destroy_undead
14-03-2004, 02:06
OK, tui đồng ý cả hai chân, dùng hai thứ tiếng giống như mình dịch lại và mọi người kó thể kiểm tra được khả năng diễn đạt đúng ý, đúng nghĩa của bạn luôn.
Hiiii, nhưng thông cảm nghe tui không biết chữ tiếng Anh nào cả, đang định đăng ký học lớp vỡ lòng đây ! Kó ai chỉ giúp không ???

chanhlinh
14-03-2004, 02:10
Để tui thử coi hê hê

nguyenquangdung
14-03-2004, 05:48
yes,I think so .I hope I can write many many words in this fourm.May be I can not write correct now but I hope I will fix it quickly.Don't laugh me

littlestar_80
21-03-2004, 06:30
ehehehe, thì tùy ai thích nói gì thì nói làm gì mà quan trọng hóa vấn đề đến thế chứ
hahahaha a man who laughs last is the man who has a missing tooth hahaha,
hic hic, here is a funny for u, those who try to be pro. all the time (though i cant check it ahaahha):
Why Not a Dog?
A local business was looking for office help. They put a sign in the window stating the following: "Help wanted. Must be able to type, must be good with a computer, and must be bilingual. We are an Equal Opportunity Employer."

A short time afterward, a dog trotted up to the window, saw the sign and went inside. He looked at the receptionist and wagged his tail, then walked over to the sign, looked at it and whined. Getting the idea, the receptionist got the office manager.
The office manager looked at the dog and was surprised to say the least. However, the dog looked determined, so he lead him into the office.

Inside, the dog jumped up on the chair and stared at the manager.

The manager said, "I can't hire you. The sign says you have to be able to type." The dog jumped down, went to the typewriter, and proceeded to type out a perfect letter. He took out the page and trotted over to the manager and gave it to him, then jumped back on the chair.

The manager was stunned but then told the dog, "The sign says you have to be good with a computer." The dog jumped down and went to the computer. The dog proceeded to enter and execute a perfect program
that worked flawlessly the first time. By this time, the manager was totally dumbfounded.

He looked at the dog and said, "I realize that you are a very intelligent dog and have some interesting abilities. However, I still can't give you the job."

The dog jumped down and went to a copy of the sign and put his paw on the sentence about being an Equal Opportunity Employer.

The manager said, "Yes, but the sign also says that you have to be bilingual."

ngochoc
24-03-2004, 11:53
nêu muốn học tiếng anh nhanh thì nếu là boy nên love một em người Srilanka nghe nói dân ở đây nói tiếng anh giỏi lắm hihihi

đùa thôi thư giãn một chút, mình đã cố gắng học nhưng không thể nào khá hơn được cái khoản nghe mình hình như chỉ nói được thôi và biết nhiều từ chỉ để nói ra thôi còn nghe thì hichic :bawling:

uocmovahyvong
26-03-2004, 22:44
I try to write in English, if i have so much mitakes , please dont laugh me and tell me, where the mistake is !!! Thank for your help !!
I have a problem with my languages. I must learn English and German in the same time, therefore as I remember a english word then forget a german word. Sometimes I say 2 languages confusely.
Next month I 'll have a very important english exam and a german exam, but i dont know what I can do to make my english better. Has anybody time to help me directly?? We can chat in english with yahoo. (I think, this method is very useful. I have chated in German and result was I said always german in the continued time as anybody asked me. Cool, or?) Hier is my yahoo ID : my_best_friends1234 . If u have time, please help me! Thank you!!!

phaminhang
28-03-2004, 00:56
the best way to improve voca is to study synonyms and antonym. I think u should consider using Thesaurus dictionary.

Reading english articles is a good method as well. We are studying in VNese, so the way we write an essay is VNese way, english ppl always get confused reading our stuff. So yeah, be familiar with their styles, and then u can improve.

PS: it seems like everyone in this forum is pretty good posting english here. Not many mistakes! u guys rule!
I've been studying in HK for like 7 months. Hk ppl are not good at grammar like us, they're only gud at speaking cuz so many english ppl here, they got more chances than us... :P

unkind18
28-03-2004, 06:10
the simple way to learn E is you should make you life all in E
think about it as much as possible.I always think about it all the time when i ride to school when in the toilet.....try to translate into E the sentence that you're thinking and practice it when you chatting with the foreigner
improve your E by the movies the music or everything you can find by E
ah! don't forget to equip a small notebook that you can write the new vocabulary .
it's my way, may be you have the one different i just want to improve my E i like E

novavn
28-03-2004, 08:24
Don't try to tranlate into English, you should try to think in English. Take it easy. When you want to say something, Vietnamese often think in Vietnamese and tranlate them into English. You should change your mind, thinking in EL. It's helpful for you. In other hand, you should study American communicational protocols if you want to communicate with them!

alibaba-lucky
29-03-2004, 10:37
Chao cac ban minh moi tham gia dien dan nay enn cung chua co hnieu kinh nghiem! Nhung minh nghi chung ta vao day de cung nhau hoc tot English thi nenn giup do nhau! Minh nghi nen tao 1 san choi tieng Anh that sinh dong co ban nao co y tuong hay khong thi post len cho ba con coi voi

pretty_girl
29-03-2004, 23:46
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
you can find here a lot of oral test in the form of radio announce or dialogue and also many funny quiz on the different subject.
Or else, you have too http://wordreference.com/index.htm, a dictionary in line with several language.
So good luck for learning english ;-) !

nam_nghean
16-04-2004, 00:06
this forum is opened for English, I know. But you should know that there are a lot of menber whom don't English very well (Example me). So if all of Thread in this forum is writtten in English then there are a lot of people can't understand What you say. English threads for people who have level of Enlish hight and Vietnammes Threads for remain member. As long as we can learn a lot knowleage on this Forum. Do you think so!

nikitakova
19-04-2004, 00:03
Hi everbody!
I can't listen and speak English well.
Who can help me?
Thanhs very much!

nguyenlh
16-09-2007, 17:20
http://www.ccc.commnet.edu/grammar/

Site nay de hoc English + tu kiem tra trinh do cua minh truc tuyen, tuyet hay. Chuc moi nguoi vui. Have fun !!!;)

I want to learn english !!!!
Can you help me ?

doimat-pleiku
27-09-2007, 17:54
minh xin dong gop 1 trang http://vnfreeweb.googlepages.com/learningenglish

meomuopxinh
28-09-2007, 12:45
Bạn thực sự quan tâm học tiếng Anh thì không thể bỏ qua www.myworld.vn, chưa bao giờ việc học lại vui va hứng thú đến thế. Vào để tin điều mình nói nhé.