PDA

View Full Version : Kho download phim khổng lồ! (download with directlink)vulh_bk
28-04-2007, 06:39
Anh em vào download tẹt ga đi. Hiện có các phim sau:

[DIR] Parent Directory 23-Apr-2007 23:28 -
[VID] 300.avi 28-Mar-2007 01:53 688M
[VID] Aeon Flux.avi 25-Jan-2007 18:10 1185M
[DIR] Apocalypto/ 22-Apr-2007 02:22 -
[VID] Casino Royale.avi 13-Nov-2006 11:49 600M
[DIR] Children of Dune/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Dune/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Entrapment/ 27-Nov-2006 04:00 -
[DIR] Equilibrium/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Eurotrip/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Executive Decision/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] FAMILY GUY The Movie - Stewie Griffin The Untold Story/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Face Off/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Failure To Launch/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Find Me Guilty [2006]/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Firefox/ 25-Jan-2007 18:27 -
[DIR] Firewall (2006)/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Fistful of Dollars/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Formula 51/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Four brothers/ 19-Dec-2006 21:30 -
[DIR] Frequency/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Friends with Money [2006]/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Galaxy Quest/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Garden State/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Garfield/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Gattaca/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Gladiator/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Glory Road/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Gods and Generals/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] GoodFellas/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Grandmas Boy (UNRATED)/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] HD movies/ 25-Apr-2007 20:02 -
[DIR] Happy Gilmore (1996)/ 13-Feb-2007 17:04 -
[DIR] Hart's War/ 13-Feb-2007 17:11 -
[DIR] Heist/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Hoodwinked/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Hook/ 27-Nov-2006 01:55 -
[DIR] Hoot (2006)/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] House of Wax (2005)/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] How to Lose a Guy in 10 Days/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] I.Robot/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] James Bond/ 28-Mar-2007 16:44 -
[DIR] Kung Pow/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Little Nicky/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Manchurian canidate/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Mission Impossible 3/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Murder By Numbers/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Nacho Libre [2006]/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Pink Panther - 1/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Pink Panther - 2/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Pink Panther - 3/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Pink Panther - 4/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Pink Panther - 5/ 13-Feb-2007 17:05 -
[VID] Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest.avi 11-Nov-2006 22:04 900M
[DIR] Planet of the Apes - 4/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Poltergeist/ 25-Jan-2007 18:29 -
[DIR] Pretty Woman/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Pulp Fiction/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Rat Race/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Rear Window/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Red Planet/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Resident Evil/ 25-Jan-2007 18:32 -
[DIR] Road Trip/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Road to Perdition/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Robin Hood - Men In Tights/ 13-Feb-2007 17:05 -
[VID] Rocky 1.avi 12-Nov-2006 13:32 680M
[VID] Rocky 3.avi 12-Nov-2006 01:30 685M
[VID] Rocky 4.avi 12-Nov-2006 01:42 680M
[DIR] Romeo Must Die/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Ronin/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Rules of Engagement/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Rush Hour 1/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Rush Hour 2/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] S.W.A.T/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] S1mone/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Sahara/ 25-Jan-2007 18:38 -
[DIR] Scooby Doo 2/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Scooby Doo/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Seabiscuit/ 25-Jan-2007 18:40 -
[DIR] Secondhand Lions/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Serenity/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Serving Sara/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Shanghai Knights/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Shanghai Noon/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Silence of the Lambs/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Sin City (2005)/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Six Days - Seven Nights/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Sky Captain and the World of Tomorrow/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Sleepless in Seattle/ 25-Jan-2007 18:46 -
[DIR] Sleepy Hollow/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Slither [2006]/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Spaceballs/ 25-Jan-2007 18:48 -
[DIR] Spanglish/ 25-Jan-2007 18:49 -
[DIR] Spartan/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Speed II/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Sphere/ 25-Jan-2007 18:14 -
[DIR] Spider Man 2/ 25-Jan-2007 18:15 -
[DIR] Spider Man/ 25-Jan-2007 18:15 -
[VID] Star Trek- First Contact.avi 25-Jan-2007 18:17 1197M
[DIR] Starship Troopers/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Stuck On You/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Sum of all Fears/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Super Troopers/ 25-Jan-2007 18:54 -
[DIR] Sweet Home Alabama/ 25-Jan-2007 18:56 -
[DIR] Swim Fan/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Swordfish/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Taxi/ 25-Jan-2007 18:58 -
[DIR] Team America World Police/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Tears of the Sun/ 25-Jan-2007 18:58 -
[DIR] The Break Up (2006)/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Brothers Grimm/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Da Vinci Code [2006]/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Four Feathers/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Godfather/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Great Escape/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Great Train Robbery/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Green Mile/ 25-Jan-2007 19:02 -
[DIR] The Haunted Mansion/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Haunting/ 25-Jan-2007 19:04 -
[DIR] The Hot Chick/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Hulk/ 25-Jan-2007 19:05 -
[DIR] The Incredibles/ 13-Feb-2007 17:05 -
[VID] The Last Samurai.avi 13-Dec-2004 17:33 1407M
[DIR] The Last Samurai/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The League of Extraordinary Gentlemen (2003)/ 13-Feb-2007 17:05 -
[VID] The Man From Snowy River.wmv 26-Feb-2007 17:09 2488M
[DIR] The Passion/ 19-Jan-2007 03:24 -
[DIR] The Patriot/ 14-Feb-2007 03:23 -
[DIR] The Peacemaker/ 17-Feb-2007 15:08 -
[DIR] The Phantom Of The Opera/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Phantom/ 12-Apr-2007 10:29 -
[DIR] The Poseidon Adventure/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Producers/ 08-Apr-2007 22:43 -
[DIR] The Prophecy/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Punisher/ 15-Feb-2007 17:31 -
[DIR] The Reckoning/ 15-Feb-2007 17:31 -
[DIR] The Recruit/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Replacement Killers/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Ring/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Road Home/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Rocketeer/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Rundown/ 18-Apr-2007 17:30 -
[DIR] The Score/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Scorpion King/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Skeleton Key/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Terminal/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Texas Chainsaw Massacre 2003/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Thing/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Tigger Movie/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Towering Inferno/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Truman Show/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Unfinished Life/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] The Usual Suspects/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Virgin Suicides/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Wedding Planner/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Whole Nine Yards/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Whole Ten yards/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] The Wild (2006)/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] Thirteen Days/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Three Musketeers/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Timeline/ 13-Mar-2007 01:49 -
[DIR] Tomb Raider/ 23-Feb-2007 16:51 -
[DIR] Tombstone/ 13-Feb-2007 23:12 -
[DIR] Torque/ 12-Apr-2007 10:33 -
[DIR] Total Recall/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Training Day/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Transporter/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Tristan and Isolde [2006]/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Turner and Hooch/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Twister/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Two for the Money/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] Two weeks notice/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] U571/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] Ultraviolet UNRATED (2006)/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] Underworld/ 16-Feb-2007 20:15 -
[DIR] Unleashed/ 14-Feb-2007 03:23 -
[VID] V for Vendetta.avi 25-Jan-2007 18:21 2012M
[DIR] V for Vendetta/ 27-Apr-2007 12:55 -
[DIR] Vacuum/ 25-Jan-2007 18:20 -
[DIR] Van Helsing/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Van Wilder/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Vanilla Sky/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Vegas Vacation/ 10-Mar-2007 23:30 -
[DIR] Vieraalla Maalla/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Walking Tall/ 13-Mar-2007 01:49 -
[DIR] War of the Worlds/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Wargames/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Waterworld/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] We Were Soldiers/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] Wedding Crashers - Uncorked/ 23-Feb-2007 16:55 -
[DIR] Welcome to Mooseport/ 16-Feb-2007 20:14 -
[DIR] White Noise/ 14-Feb-2007 03:23 -
[DIR] Who Killed the Electric Car/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Wild Things 3/ 10-Apr-2007 00:38 -
[DIR] X-Men 1/ 14-Feb-2007 03:23 -
[DIR] X-Men/ 14-Feb-2007 03:23 -
[DIR] *** 2 (Bad quality)/ 14-Feb-2007 03:23 -
[DIR] You Me and Dupree [2006]/ 13-Feb-2007 17:05 -
[DIR] Young Guns/ 01-Mar-2007 14:13 -
[DIR] Zoolander/ 01-Mar-2007 14:11 -
[VID] catch_me_if_you_can.avi 06-Dec-2006 13:19 1889M
[VID] office_space.avi 06-Dec-2006 13:22 2335M
[VID] the_truman_show.avi 06-Dec-2006 13:24 1878M

http://www.trithuccongdong.com/portal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=48

ronin8668
28-04-2007, 07:09
wow ! Good Idea . Thanks

lele_2612
28-04-2007, 08:22
http://photos.klassica.com/movies/

mà hình như overload thì phải, hay là tại browser không load iframe được nhỉ ?

trieudoahong
28-04-2007, 10:12
có phim nào trong này hay thì giới thiệu đi mấy bạn, biết cái nào mà tải về giờ.

nhoemtinhxua
29-04-2007, 03:14
may con ga nay sao the nhi?? co phim nao thi phai noi luon di chu. 1 dong the nay thi biet cai nao ma down

tuhack
29-04-2007, 09:31
Không vào được nữa rồi bạn ơi

temp2
29-04-2007, 21:32
chỉ thấy có vài film thui, đâu có nhiều như bạn lít đâu

1DigitalLove
05-05-2007, 10:30
Người ta xóa bớt rồi, mà film không có tiếng Việt.

chinhngon
05-05-2007, 10:40
đâu một lần rồi thôi

duongtien
05-05-2007, 23:39
Site Temporarily Disabled

volcano5683
06-05-2007, 01:18
Site Temporarily Disabled
Làm thế nào để down được những film trong list kia nhỉ?
Có bác nào chỉ hộ em không.

tuvidao2006
09-05-2007, 14:44
cám ơn nhiều nha bro, thanks ................

PureWhite
10-05-2007, 14:22
trời làm sao mà download đây , nào bít chỉ em với

TRUNG-TIGER
04-06-2007, 14:59
trời làm sao mà download đây , nào bít chỉ em với

Bạn dùng trình IDM sau đó ấn chuột phải, click vào dòng download with all link, Thấy cái nào nặng nhất thì chọn sau đó download về ( nhớ là nên hide html đi, nhìn cho dễ )

Phở Tái
04-06-2007, 16:45
Site Temporarily Disabled

This site has been temporarily disabled. If you are the owner of the site, please contact customer care.

Mình đã vào trễ !

RoR
04-06-2007, 16:47
download thì bắt đăng nhập nhưng chịu không thấy chỗ đăng ký đâu, pó chiếu :D

studentxxi
04-06-2007, 20:24
thôi đừng bùn nếu chưa download đc hãy chụi khó đi thuê vài cuốn về coi nha ... hi`hi` cách tốt nhất hiện nay ^^

minhhai_88ls
16-06-2007, 18:12
cam on nhieu,phim rat hay

basquang
16-06-2007, 18:31
http://www.trithuccongdong.com/portal/index.php
Trang này bác nào là Admin mà tuyệt thế nhỉ? Anh em nghèo Việt Nam đúng là được nhờ :)

TRUNG-TIGER
16-06-2007, 19:45
Nhân tiện post 1 số phim mà tôi đã search link dc ;

106:56Bonnie and Clyde Phim kinh điển
http://divx-951.vo.llnwd.net/stage6vid/1308225.divx

Bruce Lee - Fist of Fury
http://divx-390.vo.llnwd.net/stage6vid/1307540.divx

The House Of Flying Daggers trong muôn trùng vây
http://divx-735.vo.llnwd.net/stage6vid/1304182.divx

Initial D: 3rd Stage
http://divx-989.vo.llnwd.net/stage6vid/1298621.divx

taxi
http://divx-646.vo.llnwd.net/stage6vid/1298206.divx


robot dance hay khủng khiếp
http://divx-103.vo.llnwd.net/stage6vid/1285782.divxwho-slept-with-her phim hài Korean
http://divx-424.vo.llnwd.net/stage6vid/1261072.divx

rockstar Phim ca nhạc đã từng chiếu trên VTV1
http://divx-352.vo.llnwd.net/stage6vid/1262991.divx


Bruce-Lee---Big-Boss
http://divx-920.vo.llnwd.net/stage6vid/1307470.divx


Blackbelt-Jones Võ thuật đặc sắc

http://divx-410.vo.llnwd.net/stage6vid/1305845.divx

D-O-A-
http://divx-916.vo.llnwd.net/stage6vid/1179469.divxGodzilla-vs-Megalon
http://divx-957.vo.llnwd.net/stage6vid/1248296.divxdiagram-pole-fighter kungfu China
http://divx-473.vo.llnwd.net/stage6vid/1245118.divx

***-Holic-(Pelicula)
http://divx-640.vo.llnwd.net/stage6vid/1183888.divx

Hulk-Angry-Again
http://divx-645.vo.llnwd.net/stage6vid/1038999.divx

deadland
02-07-2007, 20:30
[QUOTE=trieudoahong;723273]có phim nào trong này hay thì giới thiệu đi mấy bạn, biết cái nào mà tải về giờ.

neu ban thich coi phim hay kinh di thi hay coi slither va the fly,the ring,con muom con phim that tom thi hay coi the thing va art of the devil, ma noi truoc coi xong dung khoc nha!^^

nokichuong
03-07-2007, 08:41
qua www.i4vn.com.vn cũng nhiều phim hay lém

gakiller
03-07-2007, 14:10
vào đây mà xem online cho mau thấy:

http://ynghia.com

minhdien_dt
09-08-2007, 20:43
k biết tìm link thía nào nè

candyman
09-08-2007, 21:26
sao các link đều bị die hết rùi vây, tui không download được

Lord_of_monsters
10-08-2007, 11:38
die gì mà die vẫn ngon lành đấy chứ

melp
20-08-2007, 16:36
Hic. Sao minh tìm hoài không thấy direct link của phim Tristan and Isolde 2006 đâu hết

benq72
20-08-2007, 19:36
xin chào tất cả ,tui là người mới

thai123
20-08-2007, 20:07
các anh có link .mp3 hay .wav gì ko chứ máy cái này bó tay luôn

tuannm0508
04-09-2007, 21:54
minh thay trang web www.bitvn.com download phim tuyet voi

toiditimtoi3001
04-09-2007, 22:17
có phim Eurotrip ko vậy

jokers1979vn
05-10-2007, 00:23
mình biết gì đâu làm sao bây giờ

Lybietcau
05-10-2007, 03:45
chả tìm được trang đó,trễ quá chăng

anhtuan_anhtuan
09-11-2007, 12:06
chao DDTH
tôi có một chút thắc mắc về film xin diễn đàn cho tôi biết voi nhé
tôi vừa dowload một phim nhưng có đuôi là AVI nên không thể nào xem được mong được DDTH giải thích giúp tôi với
tôi xin chân thành cám ơn.

Shellingfox
09-11-2007, 12:32
Do máy bạn thiếu Codecs để giải mã file AVI.

Cách khắc phục đơn giản nhất là bạn tải bản K-Lite Codec Pack 3.5.3 Full tại đây:

http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm


Sau khi tải về cài đặt xong là bạn có thể xem gần đầy đủ tất cả các định dạng Mutimedia trên Windows Media Player :)

mrvampire
14-01-2008, 21:20
Sao tôi không down được vậy T.T...Ai post hộ mình link film "Sweet Home Alabama" với.thanks

chetnhat
19-02-2008, 17:02
mình nhớ hok lầm thì cái trang này down khá nhanh (>200) Cần phải cài cái chương trình gì đấy để xem movies. CHỉ việc ấn play cho nó chạy rồi phải chuột vào màn hình, chọn properties để lấy link thôi............ ko biết bấy giwof nó thế nào thì hok biết

xitrumcan
20-02-2008, 15:51
Có trang nào down được các fim truyền hính Mỹ ko bạn :)

Linh moi
20-02-2008, 16:13
thêm cho các bác một kho phim nữa nè
http://10giay.com/diend@n/forumdisplay.php?f=25

mai_xuanduc
24-02-2008, 22:13
Site Temporarily Disabled

cái hình của thằng cha nì làm mình tưởng ....... he he

kuangnd
24-02-2008, 23:02
Em có bộ sưu tập ~ 2.000 phim chất lượng DVD RIP, tất cả là tiếng Anh, có bản có dịch, có bản có phụ đề :), chỉ tiếc không có ổ chứ không còn nhiều nữa.

trongtannguyen
01-03-2008, 14:26
thanks you vi da post len nhung phim rat hay

dambeohq
15-07-2008, 22:21
tui rất hâm mộ phim The Punisher( kẻ trừng phạt) ai biết link cho tôi nhe cảm ơn trước

ng_huu_bien
15-07-2008, 22:32
hay hay hay...
Có ai xem phim "I am Sam" chưa? Tuyệt.

marketer
15-07-2008, 22:48
Có mấy site tải phim cũng ổn lắm: movie.zing.vn và bít tất chấm cơm.

garungrobi
03-09-2009, 09:36
chán.có doawn được đâu

luckyclick1991
03-09-2009, 10:41
Mời mấy pác sang topic của iem http://www.ddth.com/showthread.php?t=297619
Toàn phim HD 480p,720p và dvd-rip chất lượng cao link Mediafire,Megaupload,cập nhật liên tục....

MrTOPBB
09-04-2010, 20:57
Đao đc đâu
Nút đao đâu????????????????????

hoai261
03-06-2010, 22:43
Hi Ban men
cho minh 1 link - phim The Last Samurai.avi
coi cuoi tuan ,
thanks
hoai261